„Prowadzimy projekty B+R mające na celu opracowywanie nowych
i doskonalenie dostępnych produktów i usług medycznych”.

Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA powstało w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA w celu opracowania i wdrożenia nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie” współfinansowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój działanie 2.1. Wsparcie w infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw (umowa: POIR.02.01.00-00-0254/17-00 z dnia 01.06.2018 r.) i będzie rozbudowywane przy współfinansowaniu środków z tego samego działania (umowa: POIR.02.01.00-00-0254/17-00 z dnia 28.06.2018 r.).

Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA inicjuje i prowadzi projekty B+R mające na celu opracowywanie nowych i doskonalenie dostępnych produktów i usług medycznych. Dzięki prowadzonym w CBR projektom Grupa INVICTA będzie w stanie dostarczać pacjentom innowacyjne i spersonalizowane autorskie rozwiązania.

Obecnie prowadzone w CBR projekty dotyczą m.in. automatyzacji badań obrazowych, opracowania narzędzi pozwalających lepiej przewidywać skuteczność wybranych terapii i dopasować je do potrzeb konkretnych pacjentów oraz opracowania diagnostyki genetycznej dedykowanej parom zmagającym się z niepłodnością.