Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA prowadzi projekty badawcze, w efekcie których pozyskujemy nowe informacje oraz tworzona jest nowa wiedza. Dzielimy się nią przez publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach oraz w źródłach popularnych.

O naszych badaniach pisali:

12.2021 Trzecia dawka szczepionki – prawdziwy „wzmacniacz” układu odpornościowego

11.2021 Centrum Badawczo-Rozwojowe (projekt AIOO) docenione w konkursie IT Heroes!

11.2021 Kto powinien wstrzymać się z trzecią dawką szczepionki na COVID-19? Eksperci nie mają złudzeń

09.2021 Problem z płodnością po przejściu COVID? U części pacjentów zauważono pogorszenie jakości nasienia

09.2021 COVID-19 wpływa na parametry nasienia. Nowe dane!

03.2021 Polskie badania: ozdrowieńcy wykazują wyższy poziom przeciwciał jeszcze przed szczepieniem przeciwko COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi publikacjami INVICTA:

04.2022 Blood Antibody Titers and Adverse Reactions after BNT162b2 mRNA Vaccination. Vaccines 2022, 10, 640. https://doi.org/10.3390/vaccines10050640. Autorzy: Kiewisz, J.; Drzyzga, D.; Rozanska, K.; Krzynowek, E.; Lukaszuk, K. 

02.2022 The Role of Mitochondria in Human Fertility and Early Embryo Development: What Can We Learn for Clinical Application of Assessing and Improving Mitochondrial DNA? Cells 2022, 11, 797. https://doi.org/10.3390/cells11050797. Autorzy: Podolak, A.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, K.

01.2022 IMSI—Guidelines for Sperm Quality Assessment. Diagnostics 2022, 12, 192. https://doi.org/10.3390/diagnostics12010192. Autorzy: Lukaszuk, K.; Jakiel, G.; Wocławek Potocka, I.; Kiewisz, J.; Olszewska, J.; Sieg, W.; Podolak, A.; Pastuszek, E.; Wdowiak, A.

01.2022 Mitochondrial DNA Copy Number in Cleavage Stage Human Embryos—Impact on Infertility Outcome. Curr. Issues Mol. Biol. 2022, 44, 273-287. https://doi.org/10.3390/cimb44010020. Autorzy: Podolak, A.; Liss, J.; Kiewisz, J.; Pukszta, S.; Cybulska, C.; Rychlowski, M.; Lukaszuk, A.; Jakiel, G.; Lukaszuk, K.

11.2021 Humoral Response after Vaccination with Half-Dose of BNT162b2 in Subjects under 55 Years of Age. Vaccines 2021, 9, 1277. https://doi.org/10.3390/vaccines9111277. Autorzy: Lukaszuk, K.; Podolak, A.; Jakiel, G.; Kiewisz, J.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, A.; Rabalski, L.

10.2021 Humoral Response to SARS-CoV-2 Vaccine of a Patient Receiving Methotrexate Treatment and Implications for the Need of Monitoring. Vaccines9(10), 1151. https://doi.org/10.3390/vaccines9101151. Autorzy: Lukaszuk, K., Woclawek-Potocka, I., Jakiel, G., Malinowska, P., Wdowiak, A., Rozanska, K., & Rabalski, L.

07.2021 Usefulness of IVD Kits for the Assessment of SARS-CoV-2 Antibodies to Evaluate the Humoral Response to Vaccination. Vaccines 2021, 9, 840. https://doi.org/10.3390/vaccines9080840. Autorzy: Lukaszuk, K.; Kiewisz, J.; Rozanska, K.; Dabrowska, M.; Podolak, A.; Jakiel, G.; Woclawek-Potocka, I.; Lukaszuk, A.; Rabalski, L.

06.2021 [Plakat konferencyjny] Comparison of the IVF outcome in the course of ICSI vs PICSI treatment continuation in exactly the same group of HBA abnormal patients, ESHRE Annual Meeting 2021. Autorzy: Rusin, M., Szecel, W., Jagiello, M., Liss, J.,
Lukaszuk, K.

06.2021 [Plakat konferencyjny] Serum Stem Cell Factor as a predictor of TQ blasotcysts formation in women with endometriosis, ESHRE Annual Meeting 2021. Autorzy: Liss, J., Kuczynska, M., Knight, A., Lukaszuk, K.

05.2021 Is WHO International Standard for Anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin Clinically Useful?, medRxiv 2021.04.29.21256246; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.29.21256246. Autorzy: Lukaszuk, K., Kiewisz, J., Rozanska, K., Podolak, A., Jakiel, G., Woclawek-Potocka, I., Rabalski, L., Lukaszuk, A.

Zainteresowania naukowe naszego zespołu przejawiają się także w ich aktywności publikacyjnej poza Centrum Badawczo-Rozwojowym:

2022 Analysing the Residential Market Using Self-Organizing Map. In: Terzioğlu M.K. (eds) Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies. Contributions to Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85254-2_28. Autorzy: Aydin O., Zieliński K.

2022 Analytical Methods Used in Biotransformation Studies of Organophosphonates. In: Buszewski B., Baranowska I. (eds) Handbook of Bioanalytics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63957-0_44-1. Autorzy: Wieczorek D., Drzyzga D., Lipok J.

2021 Assessment of particular abdominal aorta section extraction from contrast-enhanced computed tomography angiography, 2021 14th International Conference on Human System Interaction (HSI), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/HSI52170.2021.9538738. Autorzy: Dziubich T., Perdeusz M. and Skrzynecki A.

2021 Outlier Detection with the Use of Isolation Forests, rozdział w: Data Analysis and Classification. Methods and Applications. Springer International Publishing 2021. [LINK] Autorzy: Najman, K., Zieliński, K.

2018 Glyphosate dose modulates the uptake of inorganic phosphate by freshwater cyanobacteria. J Appl Phycol 30, 299–309 (2018). https://doi.org/10.1007/s10811-017-1231-2. Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, J.

2018 The aminophosphonate glyphosine enhances phycobiliprotein yields from selected cyanobacterial cultures. J Appl Phycol 30, 311–317 (2018). https://doi.org/10.1007/s10811-017-1271-7. Autorzy: Drzyzga, D., Forlani, G., Niemczyk, E. et al. 

2018 Algae in Biotechnological Processes. In: Algae Biomass: Characteristics and Applications. Springer International Publishing; 2018:33-48. doi:10.1007/978-3-319-74703-3_4. Autorzy: Niemczyk, E., Żyszka-Haberecht, B., Drzyzga, D., Lenartowicz, M., Lipok, J.

2017 Biodegradation of the aminopolyphosphonate DTPMP by the cyanobacterium Anabaena variabilis proceeds via a C-P lyase-independent pathway. Environmental Microbiology. 2017;19(3):1065-1076. doi:10.1111/1462-2920.13616. Autorzy: Drzyzga, D., Forlani, G., Vermander, J.Kafarski, P., Lipok, J.

2017 Analytical insight into degradation processes of aminopolyphosphonates as potential factors that induce cyanobacterial blooms. Environmental Science and Pollution Research. 2017;24(31):24364-24375. doi:10.1007/s11356-017-0068-1. Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, J.

2016 Structural constraints of N-polyphosphonic substances influencing their biodegradation by cyanobacterial cell extracts. New Biotechnology. 2016;33:S142. doi:10.1016/j.nbt.2016.06.1214. Autorzy: Drzyzga, D., Lipok, A.