Aktualnie, realizujemy następujące projekty z dofinansowaniem zewnętrznym:

1. „Opracowanie i wdrożenie nowej metody diagnostycznej zaburzeń płodności o proweniencji genetycznej w oparciu o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie następnej generacji”  (Umowa nr RPPM.01.01.01-22-0060/17-00 z dnia 18.12.2018 r.) [LINK] [Opis projektu]

2. „Inteligentne algorytmy wspierające lekarza w diagnostyce ultrasonograficznej rezerwy jajnikowej kobiety” (Partner Konsorcjum) (POIR.01.01.01-00-1634/20) [LINK]

3. „Badanie skuteczności doustnego leku zawierającego bakterie Lactobacillus na uzyskanie naturalnej ciąży u pacjentek ze zdiagnozowaną niepłodnością idiopatyczną” (Umowa nr 2020/ABM/01/00095-00) [LINK]

4. „Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego INVICTA – Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka” (POIR.02.01.00-00-00-0254/17-00) [LINK]

5. „Inteligentna platforma wspomagająca diagnostykę i leczenie zaburzeń płodności” (POIR.01.01.01-00-0390/21) [LINK]