Przeprowadzone przez nas badania nad zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji pozwoliły na identyfikację kluczowych zmiennych (w tym zmiennych genetycznych) wpływających na sukces stymulacji. Opierając się na danych historycznych procesów leczenia odbytych w naszych klinikach leczenia niepłodności, stworzyliśmy system, który w sposób spersonalizowany rekomenduje protokół stymulacji, sugerując optymalne dawki hormonów.

Nasza aplikacja pozwala lekarzowi na przegląd wyników badań pacjentek, sprawdzenie prognozy liczby dojrzałych komórek jajowych oraz wybór protokołu stymulacji oraz dawek hormonów. W ten sposób wspieramy pracę lekarza, który – w oparciu o tę widzę – może lepiej zaplanować proces leczenia oraz lepiej kontrolować ryzyko związane z nieodpowiednim dobraniem dawki leków lub protokołu.

Aplikacja została opracowana w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie nowej metody diagnostycznej zaburzeń płodności o proweniencji genetycznej
w oparciu o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie następnej generacji”, który jest współfinansowany ze środków EFFR kwotą 3 957 279,74 zł (RPPM.01.01.01-22-0060/17-00).